z

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៌មានវិទ្យា

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៌មានវិទ្យា

          បច្ចុប្បន្នវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា បានក្លាយ​ប្រធាន​បទ​​ដ៏​ចំបង​ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមលើ​គ្រប់​​វិស័យ មិនថា​ស្ថាប័ន​​រដ្ឋ ឬឯកជននោះទេ សុទ្ធសឹង​ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​កិច្ចការងាររបស់ខ្លួន ស្រប​ដែល​ប្រទេស​នៃសមាគមន៍​អាស៊ាន​រៀប​ចំ​ខ្លួនធ្វើ​សមា​ហរណកម្មក្នុងនា​​ឆ្នាំ​២០១៥​។

          ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទាំងនេះ មហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ​ និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌​មានវិទ្យា ​នៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ​បាននឹង​កំពុង​​ខិតខំបណ្តុះបណ្តាលធនធាន​មនុស្សលើជំនាញដោយសម្រិតសម្រាំងកម្មវិធីសិក្សា ឲ្យស្របនឹងរបថនៃការរីកចម្រើននៃ​វិទ្យា​-សាស្ត្រ​ និងតម្រូវ​ការទីផ្សារ ព្រមគ្នាផងដែរ​ ​ស.ភ.ព.អ. បាន​សម្រិត​សម្រាំង​សាស្ត្រាចារ្យ​ដែលមាន​ចំណេះដឹង​ និង​បទពិសោធន៍ការងារលើគ្រប់ជំនាញ ទាំង​មកបង្ហាត់​បង្រៀន​និស្សិតដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​គុណភាព ពិតទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត។ ក្រោយបញ្ចប់​ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើ​ជំនាញនេះ និស្សិតនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ ធ្វើការលើវិស័យដូចជា៖

  • Network Administration
  • Database Administration
  • Database Design
  • Web Administration Web Developer ។ល។

ការវាយតម្លៃ ផ្តល់ពិន្ទុ និង និទ្ទេស

ពិន្ទុជាភាគរយ 

   និទ្ទេសជាអក្សរ  

  ការកម្រិតនិទ្ទេស    

តម្លៃនិទ្ទេស

91%​ - 100%

A

 4.00   

 ល្អប្រសើរ

85% - 90%

B+

  3.50  

  ល្អណាស់

75% - 84%

B

 3.00   

 ល្អ

65% - 74%

C+

 2.50    

ល្អបង្គួរ

60% - 64%

C

  2.00   

 មធ្យម

<60%

F

0   

 ខ្សោយ(ធ្លាក់)

 

សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៌មានវិទ្យា ការវាយតម្លៃនិស្សិតលើមុខវិជ្ជានីមួយៗ ត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោម៖


ការវាយតម្លៃជាប្រចំា (On-going Class Assessment) .................................៥៥%
           

ក- វត្តមាន (Class Attendance)

......................១០%

ខ-សកម្មភាពចូលរួមក្នុងថ្នាក់ (Class Participation), លំហាត់តូចៗ (Quiz), កិច្ចការស្រាវជ្រាវ (Assignment)

គ-ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស (Mid-term Exam)

......................៤៥%
 

ប្រឡងឆមាស (Final Exam).............................................................៤៥%

ពិន្ទុសរុប.........................................................................................១០០%

 

 បរិញ្ញាបត្ររង

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ​និងផ្តល់ឳកាសដល់​និស្សិតដែល​មិនបានជាប់​សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ​ក៏បានសម្រិតសម្រាំង​មុខវិជ្ជា​ជំនាញសម្រាប់បរិញ្ញាបត្ររងជូនដល់សិស្ស និស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្ត​ការសិក្សា និងឈាន​ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផងដែរ។​ បេក្ខជនដែលមានបំណងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង​ព័ត៌មានវិទ្យា ត្រូវបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

        - ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

       ថ្នាក់ជំនាញវគ្គខ្លី

បេក្ខជនអាចសិក្សាថ្នាក់ជំនាញវគ្គខ្លីផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យាបាន ត្រូវបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌដូចខាង ក្រោម៖

       - មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស

       - យល់ដឹងខ្លះៗពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់កុំព្យួទ័រ

       រយៈពេលសិក្សា

ចន្លោះពី ៣ខែ រហូតដល់ ០១ឆ្នាំ សម្រាប់ថ្នាក់ជំនាញវគ្គខ្លី  ២ឆ្នាំសម្រាប់កម្រិត​បរិញ្ញាបត្ររង។

       សម្ភារៈរូបវ័ន្ត

បន្ទប់ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រ បំពាក់ដោយប្រភេទកុំព្យូទ័រទំនើបៗ មានភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ិនធឺណែត​​ និង​WiFi មានបណ្ណាល័យធំទូលាយ មានបន្ទប់អាន បន្ទប់សិក្សាធំទូលាយ និងមានសាស្រ្តាចារ្យសម្រាប់ពិគ្រោះ​  យោបល់។

       ឱកាសការងារ

ព័ត៌មានវិទ្យាជាតម្រូវការចំាបាច់និងជាស្ពានមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ឱកាសការងារទំាងស្តាប័នរដ្ឋ និងស្ថាប័នឯកជន​ឬ អាចនិយាយបានថាឱកាសការងារទំាងក្នុង និងក្រៅប្រទេស​លើគ្រប់វិស័យ។

       កម្មវិធីសម្រាប់បរិញ្ញាបត្ររង

Year

Course

Credits

1-1

English for IT I

3 (2-1)

Math For Computing

3(3-0)

Computer fundamental

3(2-1)

C programming

3(2-1)

Web Design I (HTML, Java Script, CSS)

3(2-1)

1-2

English for IT II

3(2-1)

Probability and Statistic

3(2-1)

Object Oriented Programming with C++

3(2-1)

Operation System ( Windows + Linux)

3(2-1)

Web Design II (PHP & Myadmin or ASP.NET)

3(2-1)

2-1

Object Oriented Programming with VB. Net

3(2-1)

Introduction to Data Structure & Algorithm

3(2-1)

Data Communication

3(2-1)

Programming mobile web

3(2-1)

Introduction to DBMS

3(2-1)

2-2

Computer Networking

3(2-1)

Database Application and Design

3(2-1)

MS. Windows Server and Administration

3(2-1)

Java Programming Language

3(2-1)

Programming Mobile application

3(2-1)

   

60

 

 បរិញ្ញាបត្រ

           មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៌មានវិទ្យាផ្តល់ការអប់រំជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science) គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន (Management Information System) ទូរគមនាគមន៍ (Telecommunication) និងគណិតវិទ្យា (Mathematics)។ និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ជា​ស្ថាពរពី មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៌មានវិទ្យា នឹងមានសមត្ថភាព គ្រប់គ្រង បម្រើការងារលើគ្រប់វិស័យដូចជា ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៅ គ្រប់ស្ថាប័ន ឬបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។​បច្ចុប្បន្នវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា បានក្លាយប្រធានបទ​ដ៏ចំបងក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គមលើ​គ្រប់​វិស័យ មិនថាស្ថាប័នរដ្ឋ ឬឯកជននោះទេ សុទ្ធសឹងត្រូវការ​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​កិច្ចការងារ របស់ខ្លួន ស្របពេលដែលប្រទេស​នៃ​សមាគមន៍​អាស៊ាន​រៀបចំខ្លួនធ្វើសមាហរណ​កម្មក្នុងនាឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខនេះ។​ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ​ការ​ទាំងនេះ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ​បាននឹង​កំពុង​ខិតខំបណ្តុះបណ្តាល​ធនធានមនុស្ស​លើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ គ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា​ដោយសម្រិតសម្រាំង​កម្មវិធីសិក្សា​ឲ្យស្រប​នឹងរបថ​នៃការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ​ និងតម្រូវ​ការទីផ្សារ ព្រមគ្នាផងដែរ​ ​ស.ភ.ព.អ. បានសម្រិតសម្រាំងសាស្ត្រាចារ្យដែលមានចំណេះដឹង​ និង​បទពិសោធន៍ការងារលើគ្រប់ជំនាញ ទាំងមកបង្ហាត់បង្រៀននិស្សិតដើម្បីទទួលបាន​នូវ​គុណភាពពិតទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត។

ក្នុងនោះផងដែរគោលដៅសំខាន់ៗរបស់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៌មានវិទ្យារួម​មាន៖

       - ស្វែងរកសាស្រ្តាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ មានក្រមសីលធម៌ល្អ​ និងមានជំនាញ​ពិតប្រាកដទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗ ស្របទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សានាពេល​បច្ចុប្បន្ន។

       - ផ្តល់នូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន និងចំណេះដឹងជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ប្រកបដោយ​គុណ​ភាព និងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ។

       - ខិតខំអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុង និងក្រៅ​ប្រទេស។

       - ផ្តល់នូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ដល់​អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តវ័យក្មេង​សម្រាប់​តម្រូវ​ការទីផ្សារទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

       - ជុំរុញអោយមានការរីចំរើននាំមុខគេទៅលើ វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៌មានវិទ្យា នៅ​ក្នុង​ប្រទេស និងឈានឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប្រជែងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនានា នៃ​បណ្តាលប្រទេសក្នុងតំបន់ ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព។

       - បង្កើននូវគុណភាពអប់រំខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីឱ្យនិស្សិតមានការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្រូវការចាំបាច់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ឱកាសការងារទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ឬអាចនិយាយបានថាឱកាសការងារទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ

Year

Sem

No

Code

Description

Credit

Foundation Year Program

1

1

FOY101

Philosophy

3

2

CSE101

Computer Literacy

3

3

ENG115

English For IT I

3

4

CSE102

Introduction to Programming Language (Include compiler)

3

5

CSE103

Math For Computing I

3

Total Credit for Semester 1

15

2

1

PAD102

Public Administration

3

2

ENG120

English For IT II

3

3

CSE104

Digital System

3

4

CSE105

Math For Computing II

3

5

CSE106

C Programming Language

3

Total Credit for Semester 2

15

2

1

1

ENG215

English For IT 3

3

2

CSE201

Data Structure & Algorithm I

3

3

CSE202

Computer Architecture

3

4

CSE203

C++ Programming

3

5

CSE204

Probability and Statistics

3

6

CSE205

Introduction to Operating System

3

Total Credit for Semester 1

18

2

1

CSE206

Data Structure & Algorithm II

3

2

CSE207

Operating System (Windows, Linux)

3

3

CSE208

Database Design

3

4

TEL104

Data Communication

3

5

CSE209

Java Programming Language I

3

6

CSE210

C# Programming  Language

3

Total Credit for Semester 2

18

3

1

1

CSE301

DBMS

3

2

CSE302

Computer Networking I

3

3

CSE303

Object Oriented Programing (VB.NET)

3

4

CSE304

Web Design

3

5

TEL305

Java Programming Language II

3

6

MIS302

Information System Analysis & Design

3

Total Credit for Semester 1

18

2

1

CSE307

Computer Networking II

3

2

CSE308

Advance OOP (VB.NET)

3

3

REM301

Research Methodology

3

4

CSE309

Web Programming (ASP.NET)

3

5

CSE310

Project Management

3

6

MGT305

Management Information System

3

Total Credit for Semester 2

18

4

1

1

CSE401

Web Development

3

2

CSE402

Unified Modeling Language

3

3

CSE403

Multimedia

3

4

CSE404

Mobile Phone OS

3

Total Credit for Semester 1

12

2

1

MIS404

Software Engineering

3

2

CSE405

E-commerce

3

3

CSE406

Computer Graphics

3

4

CSE407

Artificial Intelligence (AI)

3

5

CSE408

Research Paper*

 

Total Credit for Semester 2

12

Total Credit for Bachelor of Science in Computer Science

126

Facebook Page

លោកស្រី ទេព កូលាប បន្តចូលរួមលើ...

Post Date : 24-Apr-2021

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្ន...

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃការដាក់ពា...

Post Date : 12-Feb-2021

សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃ...

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលប្រឡង...

Post Date : 18-Feb-2021

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍សិក្សានៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ១៩...

សូមស្វាគមន៍ប្អូនៗក្នុងការវិលត្...

Post Date : 05-Sep-2020

 

គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ដរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបាន...

លោកជំទាវទេព កូលាប បាននាំយកថវិក...

Post Date : 11-Aug-2020

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ...

PPIU បន្តបង្រៀននិស្សិតតាមប្រព័...

Post Date : 21-Mar-2020

ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ Covid19 ...

PPIU Student Association (PPIU...

Post Date : 10-Feb-2020

Phnom Penh International University invites students to apply to take part in the PPIU Student&nb...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 20-Dec-2019

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗនិស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា PPIU Dance Club ចាប់ទទួលពាក្យចុះឈ្មោះជាសមាជ...

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA...

Post Date : 04-Dec-2019

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA

 Attached files :

Language and Culture Exchange...

Post Date : 02-Dec-2019

...

CALL FOR APPLICATION ( DIES N...

Post Date : 24-Oct-2019

                         ...

កម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ...

Post Date : 26-Mar-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU បានរៀបចំថតរូបអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ័យលាភីជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងPPIU ក...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Mar-2019

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

Important Orientation! SHARE S...

Post Date : 26-Sep-2018

កម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតPPIU ...

Post Date : 04-Sep-2018

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU បានផ្តួចផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតគ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប...

PPIU និងសប្បុរសជនយកអំណោយចែកជូន...

Post Date : 22-Aug-2018

 

ក្រុមការងារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU និងសប្បុរសជន ដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោក...

សេចក្តីជូនដំណឹង មហាវិទ្យាល័យនី...

Post Date : 18-Jul-2018

មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច(FLE) នៃ សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU)នឹងរៀបចំ សិក្ខា...

“PPIU’S QUALITY ASSURANCE SYST...

Post Date : 14-Jul-2018

As a commitment to quality, PPIU’s Vision clearly states that “PPIU is a Univ...

កម្មវិធីបោះជំរុំ និងផ្លាស់ប្តូ...

Post Date : 08-Jan-2018

Important Announcement!

  1. Do you want to make new friends?
  2. ...

សាកលវិទ្យាល័យស៊ីនហាន ទស្សនកិច្...

Post Date : 27-Nov-2017

លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងសហការ...

PPIU និង ITC បានចុះអនុស្សរណៈព្...

Post Date : 31-Oct-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) បានចុះអនុស្សរណៈព្រមព...

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍...

Post Date : 04-Jan-2021

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៦ នៃឆ្នាំសិក្សា ២០១៧​​ - ២០១៨ សម័យប្រឡ...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Oct-2017

          កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាក...

ពិធីបើកបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការជ...

Post Date : 15-Sep-2017

         នាព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់...

Post Date : 13-Sep-2017

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ-International Relations(IR)" នៅសាលប្រជុំធំជ...

សិក្ខា​សាលា​និងពិធីបើកបណ្តុះបណ...

Post Date : 07-Sep-2017

          នារសៀលថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវ...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 04-Sep-2017

ក្នុងឱកាស ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើុំម ជំនាន់ទី១១-១២-១៣-១៤ ឆ្នាំសិក្សា២...

​​ពិធីបើកដំណើរការមុខវិជ្ជាថ្មី...

Post Date : 01-Sep-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសនិងសេចក្ដីរីករាយ សូមជម្រាបជូនដំណ...

ការណែនាំដ៏សំខាន់អំពី SHARE Sch...

Post Date : 18-Jul-2017

ការណែនាំដ៏សំខាន់! SHARE Scholarship Program!

សេចក្តីប្រកាសនេះគឺសម្រាប់...

គណៈប្រតិភូនៃ Sakura Internatio...

Post Date : 17-Jun-2017

កាលពីថ្ងៃពុធទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU), លោកស្រីទេពកុលាប សាក...

PPIU បញ្ជូននិស្សិតទៅចូលរួមកម្ម...

Post Date : 27-May-2017

PPIU បញ្ជូននិស្សិតពីររូបទៅចូលរួមកម្មវិធី UBU Language and Culture Camp 2017

...

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និង...

Post Date : 27-Jun-2017

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបានសម្តេចចាវប្រ៉ាយ៉ារ៉ាឆាផាត (BSRU) មកកាន់ សាកលវិទ្យាល...

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជា...

Post Date : 23-May-2017

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជាជីពសម្រាប់អនាគតនិស្សិត ”

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា...

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ...

Post Date : 22-May-2017

 សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និង វិជ្ជាស្ថាន Asian Institute of Technology (AIT) ចុ...

កម្មវិធីបោះជំរុំយុវជនអាស៊ាន ២០...

Post Date : 26-May-2017

  PPIU បញ្ជូននិស្សិតប្រាំរូបទៅចូលរួមកម្មវិធី BSRU-ASEAN Youth Camp 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ ...

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ

Post Date : 24-Apr-2021

ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU និង

Post Date : 24-Apr-2021

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្?

DIES-NMT Cambodia 2019-2020

Post Date : 02-Dec-2019

On 25-27 November 2019, DIES-NMT Cambodia, the project organized by CamEd Institute and Phnom Penh International University (PPIU)on Academic Deans: Roles, Challenges and Solutions, conducted its 1st workshop (WS I) at CamEd Institute.  WS II will take place

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យល

Post Date : 30-Nov-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ បានប្រគល់សញ្ញាបត្រដល

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅស

Post Date : 12-Jul-2018

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំ?

សិក្ខាសាលាស្តីពី “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ?

Post Date : 08-Feb-2021

        កាលពីថ្ងៃទី០២​ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨​ព្រ?

ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

Post Date : 17-May-2017

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិសិ្ស?

Count Visitor

hit counter