z

កម្រិតសិក្សា

កម្រិតសិក្សា៖

       បច្ចុប្បន្ន សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPU) បាន និងកំពុងតែផ្តល់នូវសេវាកម្មសិក្សាដល់និស្សិតគ្រប់ជំនាន់ ទៅតាមកម្រិតសិក្សាដូចខាងក្រោម៖

        - ការសិក្សាជំនាញវគ្គខ្លី

        - ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង (រយៈពេលពីរឆ្នាំ ទៅបីឆ្នាំ)

        - ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ (រយៈពេលបួនឆ្នាំ ទៅប្រាំមួយឆ្នាំ)

        - ការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (រយៈពេលពីរឆ្នាំទៅបីឆ្នាំ)

        - ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត (ពីបីឆ្នាំទៅប្រាំមួយឆ្នាំ)

និស្សិតអាចជ្រើសរើសនូវជំនាញទៅតាមចំណូលចិត្ត តាមមហាវិទ្យាល័យដូចតទៅ៖

        - មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ និងទេសចរណ៍៖

                       ~ គណនេយ្យ (Accounting)

                       ~ គ្រប់គ្រង (Management)

                       ~ ទីផ្សារ (Marketing)

                       ~ គ្រប់សណ្ឋាគារ-ទេសចរណ៍ (Hotel & Tourism Management)

                       ~ គ្រប់គ្រប់ឡូជីស្ទីក (Logistic Management)

        - មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច៖

                       ~ ហិរញ្ញវត្ថុ-ធនាគារ (Finance & Banking)

                       ~ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (Economic Development)

                       ~ រដ្ឋបាលសាធារណៈ (Public Administration)

                       ~ ច្បាប់ (Law)

                       ~ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ (International Relation)

        - មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងព័ត៌មានវិទ្យា៖

                       ~ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science)

                       ~ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (Management Information System)

                       ~ វិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍ (Telecommunications)

        - មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ៖

                       ~ ភាសាអង់គ្លេសអប់រំ (English for Education)

                       ~ ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (English for Business)

ការសិក្សា

          ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាលើមុខវិជ្ជានីមួយៗ និស្សិត​ត្រូវ​គោរព និង​អនុវត្ត​តាម​បទបញ្ញត្តិ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • ការផ្តល់ពិន្ទុលើមុខវិជ្ជានីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
  • (Ongoing Class Assessment – OCA)  ៥៥% រួមមាន៖
   • ការមករៀនទៀងទាត់ ១០%
   • ធ្វើកិច្ចការជាក្រុម ឬ ខ្លួនឯង (Assignments – group/individual) ២០%
   • (Mid-Term) ២៥%
  • ប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស (Final Exam) ៤៥%
 • ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុក្នុងថ្នាក់ និងបានចូលប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសលើមុខវិជ្ជានីមួយៗ និស្សិតត្រូវ៖
  • មករៀនឱ្យបានទៀងទាត់។ ករណីអវត្តមានអត់ច្បាប់ចំនួន ០៨ (ប្រាំបី) ដង ឬការអវត្តមាន​មានច្បាប់ និងអត់ច្បាប់ចំនួន ១០ (ដប់) ដង នោះ នឹងទទួលបានពិន្ទុ OCA សូន្យ (០)។
  • និស្សិតដែលទទួលបានពិន្ទុ OCA សូន្យ នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសទេ។
  • PPIU /
  • មុខវិជ្ជានីមួយៗ និស្សិតត្រូវទទួលបានពិន្ទុយ៉ាងតិចបំផុត ៦០/១០០ ទើបជាប់។
 • លើសពីនេះទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងប្រទេស សហគមន៍អាស៊ាន ក៏ដូចជាសកល​លោក និស្សិតនៃ PPIU ទាំងអស់តម្រូវឱ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលរៀបចំដោយ PPIU តាមកម្មវិធី English Proficiency Program – EPP ដែលមានប្រាំកម្រិត (Five Competencies – C1-5)៖
  • កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ត្រូវបញ្ចប់ដោយជោគជ័យទាបបំផុតត្រឹមកម្រិត C2 ព្រមគ្នានឹងការបញ្ចប់កម្រិតសិក្សា​របស់ខ្លួនតាមជំនាញនីមួយៗ លើកលែងជំនាញភាសាអង់គ្លេស។
  • កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ត្រូវបញ្ចប់ដោយជោគជ័យទាបបំផុតត្រឹមកម្រិត C3 មិនឱ្យហួសក្រោយពីការបញ្ចប់ឆមាស​ទី៥ (ឆ្នាំទី៣ ឆមាសទី១) ដោយជោគជ័យ។
  • បេក្ខជនសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬបណ្ឌិតត្រូវបញ្ចប់ដោយជោគជ័យកម្រិត C5។
  • និស្សិតដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ ឬលិខិតសំគាល់​ពីកម្រិតសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពីគ្រឹះស្ថាន​សិក្សានានា អាចដាក់ជូន PPIU ដើម្បីធ្វើសមមូលភាពទៅនឹង EPP ជូន។
 • និស្សិតក៏តម្រូវផងដែរឱ្យចូលរួមរាល់សិក្ខាសាលា កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ដើម្បីពង្រឹងពុទ្ធីទាំង​ផ្នែក​ទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង (Hard & Soft Skills)។ លើសពីនេះទៀតដើម្បីឲ្យដំណើរការសិក្សា​ប្រព្រឹត្តិទៅបានទទួលជោគជ័យប្រកបដោយគុណភាពនិស្សិតត្រូវយល់ដឹងនូវរាល់បទបញ្ញត្តិ ឬបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃ PPIU ឱ្យបានច្បាស់លាស់។

Facebook Page

លោកស្រី ទេព កូលាប បន្តចូលរួមលើ...

Post Date : 24-Apr-2021

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្ន...

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃការដាក់ពា...

Post Date : 12-Feb-2021

សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃ...

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលប្រឡង...

Post Date : 18-Feb-2021

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍សិក្សានៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ១៩...

សូមស្វាគមន៍ប្អូនៗក្នុងការវិលត្...

Post Date : 05-Sep-2020

 

គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ដរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបាន...

លោកជំទាវទេព កូលាប បាននាំយកថវិក...

Post Date : 11-Aug-2020

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ...

PPIU បន្តបង្រៀននិស្សិតតាមប្រព័...

Post Date : 21-Mar-2020

ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ Covid19 ...

PPIU Student Association (PPIU...

Post Date : 10-Feb-2020

Phnom Penh International University invites students to apply to take part in the PPIU Student&nb...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 20-Dec-2019

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗនិស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា PPIU Dance Club ចាប់ទទួលពាក្យចុះឈ្មោះជាសមាជ...

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA...

Post Date : 04-Dec-2019

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA

 Attached files :

Language and Culture Exchange...

Post Date : 02-Dec-2019

...

CALL FOR APPLICATION ( DIES N...

Post Date : 24-Oct-2019

                         ...

កម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ...

Post Date : 26-Mar-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU បានរៀបចំថតរូបអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ័យលាភីជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងPPIU ក...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Mar-2019

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

Important Orientation! SHARE S...

Post Date : 26-Sep-2018

កម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតPPIU ...

Post Date : 04-Sep-2018

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU បានផ្តួចផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតគ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប...

PPIU និងសប្បុរសជនយកអំណោយចែកជូន...

Post Date : 22-Aug-2018

 

ក្រុមការងារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU និងសប្បុរសជន ដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោក...

សេចក្តីជូនដំណឹង មហាវិទ្យាល័យនី...

Post Date : 18-Jul-2018

មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច(FLE) នៃ សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU)នឹងរៀបចំ សិក្ខា...

“PPIU’S QUALITY ASSURANCE SYST...

Post Date : 14-Jul-2018

As a commitment to quality, PPIU’s Vision clearly states that “PPIU is a Univ...

កម្មវិធីបោះជំរុំ និងផ្លាស់ប្តូ...

Post Date : 08-Jan-2018

Important Announcement!

 1. Do you want to make new friends?
 2. ...

សាកលវិទ្យាល័យស៊ីនហាន ទស្សនកិច្...

Post Date : 27-Nov-2017

លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងសហការ...

PPIU និង ITC បានចុះអនុស្សរណៈព្...

Post Date : 31-Oct-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) បានចុះអនុស្សរណៈព្រមព...

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍...

Post Date : 04-Jan-2021

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៦ នៃឆ្នាំសិក្សា ២០១៧​​ - ២០១៨ សម័យប្រឡ...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Oct-2017

          កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាក...

ពិធីបើកបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការជ...

Post Date : 15-Sep-2017

         នាព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់...

Post Date : 13-Sep-2017

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ-International Relations(IR)" នៅសាលប្រជុំធំជ...

សិក្ខា​សាលា​និងពិធីបើកបណ្តុះបណ...

Post Date : 07-Sep-2017

          នារសៀលថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវ...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 04-Sep-2017

ក្នុងឱកាស ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើុំម ជំនាន់ទី១១-១២-១៣-១៤ ឆ្នាំសិក្សា២...

​​ពិធីបើកដំណើរការមុខវិជ្ជាថ្មី...

Post Date : 01-Sep-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសនិងសេចក្ដីរីករាយ សូមជម្រាបជូនដំណ...

ការណែនាំដ៏សំខាន់អំពី SHARE Sch...

Post Date : 18-Jul-2017

ការណែនាំដ៏សំខាន់! SHARE Scholarship Program!

សេចក្តីប្រកាសនេះគឺសម្រាប់...

គណៈប្រតិភូនៃ Sakura Internatio...

Post Date : 17-Jun-2017

កាលពីថ្ងៃពុធទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU), លោកស្រីទេពកុលាប សាក...

PPIU បញ្ជូននិស្សិតទៅចូលរួមកម្ម...

Post Date : 27-May-2017

PPIU បញ្ជូននិស្សិតពីររូបទៅចូលរួមកម្មវិធី UBU Language and Culture Camp 2017

...

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និង...

Post Date : 27-Jun-2017

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបានសម្តេចចាវប្រ៉ាយ៉ារ៉ាឆាផាត (BSRU) មកកាន់ សាកលវិទ្យាល...

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជា...

Post Date : 23-May-2017

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជាជីពសម្រាប់អនាគតនិស្សិត ”

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា...

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ...

Post Date : 22-May-2017

 សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និង វិជ្ជាស្ថាន Asian Institute of Technology (AIT) ចុ...

កម្មវិធីបោះជំរុំយុវជនអាស៊ាន ២០...

Post Date : 26-May-2017

  PPIU បញ្ជូននិស្សិតប្រាំរូបទៅចូលរួមកម្មវិធី BSRU-ASEAN Youth Camp 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ ...

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ

Post Date : 24-Apr-2021

ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU និង

Post Date : 24-Apr-2021

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្?

DIES-NMT Cambodia 2019-2020

Post Date : 02-Dec-2019

On 25-27 November 2019, DIES-NMT Cambodia, the project organized by CamEd Institute and Phnom Penh International University (PPIU)on Academic Deans: Roles, Challenges and Solutions, conducted its 1st workshop (WS I) at CamEd Institute.  WS II will take place

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យល

Post Date : 30-Nov-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ បានប្រគល់សញ្ញាបត្រដល

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅស

Post Date : 12-Jul-2018

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំ?

សិក្ខាសាលាស្តីពី “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ?

Post Date : 08-Feb-2021

        កាលពីថ្ងៃទី០២​ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨​ព្រ?

ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

Post Date : 17-May-2017

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិសិ្ស?

Count Visitor

hit counter